När kunskap och kvalité värdesätts

Vi hjälper primärt vuxna individer med substansberoende samt sekundärt medföljande problematik. Arbetar inom offentliga och privata sektorn över hela landet

Behandling

Fas 1 Motivationsbehandling, 1-4 veckor

Här ges tid för fysiskt återhämta och förbereda sig mentalt för sin primärbehandling. Här ges övergripande information om behandlingens innehåll och syfte. Under denna tid får man också kontakt med vår kost och syftet med den.
Tiden för detta är individuellt anpassat beroende i vilket skick klienten befinner sig vid ankomst.

Fas 2 Primärbehandling, 8-12 veckor

Få kunskap om sitt beroende och dess olika utlopp samt att det är en behandlingsbar sjukdom.
Vi kan dela upp den i tre delar: 
1. Kunskap om beroendesjukdomen rent generellt samt hur den påverkar individen
2. Kunskap om hur man kan bryta sitt beroende och att den är behandlingsbar
3. Kunskap om vilka förändringar individen behöver göra för att uppnå en varaktig livsstilsförändring

Fas 3 Fördjupad behandling, 3-6 månader

Här tittar man på de underliggande drivkrafterna till missbruk.   

Utslussfas/växelvård

Att återgå till ett socialt sammanhang, få hjälp med och vägledning så att individen egna behov blir tillgodosedda så att hen på värdigt sätt kan återgå till ett värdigt och fungerande liv.

Eftervård:

Erbjuds utifrån individen och dess behov, och var den bosätter sig kan ske genom återbesöksdagar,
repetitionsveckor eller att på kvällstid delta i eftervårdsgrupp.

Familjedagar

Vi tror att detta är en familjesjukdom vilket gör att det inte enbart är missbrukaren som drabbas utav missbruket utan även de människor som finns runtomkring. Vi erbjuder familjedagar som ett sätt att stärka banden inom familjen.

Återfallsprevention

Utförs med evidensbaserade metoder.