När kunskap och kvalité värdesätts

Hej och välkommen till vårt stödboende för kvinnor. Ungefär 2 timmar från Stockholm och precis vid kusten ligger
Söderhamn, och här har vi valt att placera vårt boende. Det är nära till natur och den lugna känslan av småstadsliv. 

Boendet Skeppet

Skeppet, stödboendet för drogfria vuxna kvinnor utan medicinering. Vår målgrupp är kvinnor som behöver tid för återhämtning innan behandling eller efter avslutad behandling. Här fokuserar vi på jaget och möter individen där hon befinner sig så att vi gemensamt tittar på de olika delar som behöver uppmärksammas, både styrkor och svagheter. Vi vill hjälpa att hitta en hållbar väg utifrån individens situation. För att hon på bästa sätt ska lära sig hantera både med- och motgångar utan återgå/återvända till ett aktivt missbruk eller dysfunktionella mönster.

Några av de punkter vi fokuserar på och värderar högt för tillfrisknande:
- Balanserad kost
- Fysiska aktiviteter
- Givande sysselsättning
- Gemensamma & enskilda samtal
- Tillit till oss & andra
- Tillgänglig personal dygnet runt
- Mamma, barnrelationen

Hur ska vi då gå tillväga?
Vi vill att alla ska ha och få rätt förutsättningar för att inte återfalla i missbruk eller dysfunktionellt beteende som exempelvis kriminalitet och destruktiva relationer.

Tillsammans gör vi några av dessa punkter tillsammans: 
- Besöka möten NA/AA
- Myndighetskontakter
- Delaktighet i vardagen

Vi tar emot placeringar dygnet runt och kan ordna med transport vid behov.
För mer information och boka informationsmöte vänligen kontakta oss via mail.