När kunskap och kvalité värdesätts

Hej och välkommen till vårt stödboende. Ungefär 2 timmar från Stockholm och precis vid kusten ligger
Söderhamn, och här har vi valt att placera vårt boende. Det är nära till natur och den lugna känslan av småstadsliv. 

Boendet Skeppet

Förord

Individer som länge isolerats pga. sina olika problem i form av beroendesjukdom eller liknande tror vi att "arbete som terapiform" är rätt väg att gå. Vägen framåt och in i arbetslivet efter kanske ett helt liv av arbetslöshet är någonting vi vill lösa med vårt arbetsmetod.

Målgrupp
Vi riktar oss mot vuxna män, kvinnor och även par med eller utan substansberoende, gjort tidigare behandlingar och idag är motiverade till förändring. Målgruppen är egentligen till för alla individer män som kvinnor i utanförskap, isolerade miljöer, hemlösa, eller som de själv uppfattar sig själva "misslyckade".

Vår värdegrund
Bra kost, givande aktiviteter i form av träning, hobby, sysselsättning, gemenskap och hitta sin egen motivation.

Boendet

Boendet vid namn "Skeppet" i Söderhamn ligger precis utanför Söderhamns centrum (ca 3 km) i ett område som heter Stugsund. Stugsund är namnet på ett villaområde som ligger alldeles intill vattnet som leder in till Söderhamn. Boendet erbjuder 7 boendeplatser, 2 vardagsrum, 3 duschar, stort kök med möjlighet till matlagning. Alla boende hos oss har eget rum uppdelat på 2 våningar. Finns även en lummig gräsplätt i anslutning till huset.
ADL-träning, hos oss vill vi att alla individer följer våra tider och riktlinjer i vardagen, kunna ta hand om sin personliga hygien, klädestvätt, samfällig städning mm. Veckoplanering utefter en tillsammans framtagen genomföringsplan är det vi jobbar efter. Sedan lägger vi mycket värde i personligt ansvar, samarbete och att huskulturen är viktig. Skeppet är inte sökbart via internet.


Aktiviteter
Alla aktiviteter vi har på boendet är till för tillfrisknande, det kommer finnas möjlighet att närvara vid självhjälpsgrupper (för dem som vill) såsom NA/AA fler kvällar i veckan. Det vi också räknar som aktivitet är att hitta en givande hobby. Vi anser att hobby är en väldigt viktig sak att hitta då det kan hjälpa oss, lite som ett tredje ben att stå på, luta sig mot. Hobby kan exempelvis vara fiske, golf, naturen, boule mm.

Presentation
Vi vill erbjuda individer en rättvis väg in i samhället och arbetslivet. De som kommer till oss bör till en början lära sig "normala" rutiner i vardagen, exempelvis att kost och motion är en förberedelse inför regelbunden sysselsättning/arbete. I
ndivider som bor med oss har möjlighet att ha en sysselsättning i anslutning till stödboendet. Vi har valt att kalla denna sysselsättning för EkoModul.


- bryggan mellan boende och sysselsättning -
Det är mening att vi ska kunna följa individen från morgonrutin till sysselsättningen (EkoModul) samt åter till boendet och kvällsrutiner.
På så sätt kan vi följa de boende och ha en tät kontakt mellan "arbete" och fritid.
Hur lång tid det tar för en individ att "hitta" vägen till livet är mycket svårt att förutspå, mycket beror på hur tidigare liv sett ut. Vår erfarenhet säger oss att skynda långsamt för att skapa någonting hållbart i längden verkligen stämmer. Vi ger den tid alla behöver.  
Vi vill vara behjälpliga hela vägen fram till eget boende samt hittat ett arbete, ett arbete i vår organisation eller utanför.

Personal
Utbildad/erfaren personal inom respektive område är ett krav från vår sida.
Personal finns tillgänglig på boendet dygnet runt.